Den kompletta takinstallationen ger många aktiviteter relaterade till byggandet av ett tak för en ny byggnad, samt underhåll och / eller reparation av det färdiga taket. Tekniken att bygga ett tak över huvudet är så mångsidigt att det i olika stadier kan kräva både elementärt utförande av vissa typer av arbeten och hela utbudet av tjänster (som de säger “nyckelfärdiga”). Med hänsyn till individualiteten i varje enskilt fall kan priserna på takläggningsarbeten i Stockholm också skilja sig drastiskt.

Takläggare

Intresseanmälan


Ditt meddelande

I sammanfattnings tabellen nedan finns vägledande priser för takverk i Stockholm. Med hänsyn till byggnadens avstånd och behovet av extrakostnader för bostadsförhållanden och mat för takläggare är kostnaderna för installation i andra regioner i Sverige annorlunda. Vi noterar dock att trots våra demokratiska priser ger vi dessutom 10% rabatt på inköp av takmaterial från oss.