Med nödvändigheten att utföra reparationer i källaren möter människor som bor i privata hus utanför staden ibland (Källare dränering Mjölby). I de flesta fall krävs reparation av källaren efter att den har översvämmats med mark eller sediment. Lämnar för det mesta vattentätningen av rummet. Om betongkonstruktionerna enkelt kan täckas med en ny del av lösningen, kommer anordningen av en ny vattentätning att tinker. Reparation av källarvattentätningen kan utföras oberoende, utan att specialisterna involveras och användning av extra verktyg. För att detta arbete ska kunna utföras på ett korrekt sätt är det först och främst nödvändigt att ta reda på de främsta orsakerna till bristningen av vattentätningsskiktet i källaren och att även studera arbetsprinciperna.