Installationen av dränering i Bålsta är en komplex geoteknisk åtgärd, så för korrekt drift är det nödvändigt att göra en lämplig beräkning av dräneringssystemet. För att göra detta måste vi först göra ingenjörs- och geologiska undersökningar, vilket ger oss de ursprungliga uppgifterna för design, nämligen grundvattnets kraft och fysiska och mekaniska egenskaper, grundvattnets nivå etc. Det utvecklade projektet bestämmer läget för avlopp (avloppsrör), deras diameter och backar, deponeringsdjupet, platsen för inspektionsbrunnarna, nödvändiga material, vattendräneringsplatsen etc., således skapas ett dräneringssystem.